Nieuws!

Stagelopen voor betere samenwerking bij de aanpak van huiselijk geweld.

Samenwerken: ja, maar hoe?
Met wie werk jij het liefst samen? Waarschijnlijk met mensen die je kent, die je vertrouwt en/of waarvan je weet wat ze kunnen? De aanpak van huiselijk geweld heeft grote prioriteit in Rotterdam. Er zijn veel organisaties betrokken die allemaal belangrijk werk doen. Hoe laat je deze organisaties goed samenwerken?

Van functieruil naar stage lopen
Samen met de groep leidinggevenden die eerder deelnam aan een jobrotation programma voor de Rotterdamse ketenorganisaties bedachten we Wisselstage! Huiselijk Geweld. Zij omarmden het idee om via korte werkstages hun organisaties met elkaar te verbinden. Dit vanuit de overtuiging dat samenwerking tussen organisaties begint bij samenwerking tussen mensen. Onder de vlag van het Actieprogramma Huiselijk Geweld Rotterdam is het stageprogramma daarna verder uitgerold.
13 ketenorganisaties
Deze week lopen bijna 75 professionals van 13 organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld stage bij elkaar. De stage biedt professionals de mogelijkheid om over de grenzen van hun organisaties heen te kijken, letterlijk van perspectief te wisselen en op een andere manier contacten te leggen. Zo vergroten de deelnemers hun wederzijds inzicht, versterken zij hun onderlinge netwerk en ontstaan er korte lijnen tussen hun organisaties. Dit is enorm belangrijk. Juist in situaties waarin goede samenwerking tussen organisaties extra urgent is, is het belangrijk dat professionals elkaar snel weten te vinden en zich in elkaars wereld kunnen verplaatsen. Uiteindelijk is dit in het voordeel van de cliënt die zo sneller en beter geholpen wordt. Dat is waar de wisselstages om gaan!

Halen en brengen
In de week van 6 december zijn de rollen omgedraaid. De professionals die nu stagelopen faciliteren dan de stage van een andere deelnemer en vice versa. Op 16 december sluiten alle deelnemers het stageprogramma af met een gezamenlijk bijeenkomst. Niet alleen het delen van ervaringen en uitwisselingen van inzichten staat centraal. De slotbijeenkomst vormt ook het vertrekpunt van nieuwe activiteiten die gericht zijn op verbindingen leggen, kennisdeling, gezamenlijke kennisopbouw. Zo worden de stages een katalysator van nog meer samenwerking in de keten.

Grenzen overbruggen met de intentie het werk te verbeteren
Leren van en met elkaar op de grenzen van organisaties (Boundary Crossing) wordt belangrijker maar is niet gemakkelijk. Het vraagt het kunnen overbruggen van verschillen, bijvoorbeeld tussen vakgebieden, tussen culturen maar ook tussen perspectieven en belangen. Onderzoekers Sanne Akkerman en Arthur Bakker kwamen in 2011 met handvaten om groepen en individuen te helpen over grenzen te werken en te leren. Het organiseren van stages tussen organisaties is daar een voorbeeld van. Binnen dergelijke stages wordt aandacht besteed aan onderlinge verschillen en overeenkomsten, onderzoek naar waar het efficiënter kan, leren door de ogen van de ander te kijken en zoeken naar vernieuwing


Informatie over programma's