Nieuws!

Professionals bij gemeenten en zorgaanbieders kunnen weer stage lopen bij elkaar.

Stages voor een betere zorgcontractering
Een betere zorgcontractering van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning via het lopen van wederzijdse stages krijgt een vervolg. Door het succes van Wisselstage! heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein. besloten om dit programma ook in 2022 aan te bieden aan gemeenten, zorgaanbieders en nu ook cliëntorganisaties. Ben je als professional betrokken bij (het beleid rond) de in- of verkoop van jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning dan heb je de mogelijkheid om een korte stage te lopen bij een gemeente, zorgaanbieder of cliëntorganisatie van je voorkeur.

Programma
De stages worden voorafgegaan door een centrale startbijeenkomst en afgesloten met een reflectiedag. Van tevoren stemmen de deelnemers de inhoud van hun stageperiode met elkaar af. Stage-ervaringen worden tijdens het programma vastgelegd in ‘verhalen’ om zo ook anderen te inspireren. De data voor deze onderdelen zijn als volgt:
• Startbijeenkomst: 25 november 2022 (online)
• Stageweek 1 (aanbieders): 5 t/m 9 december 2022 (fysiek)
• Stageweek 2 (gemeenten): 12 t/m 15 december 2022 (fysiek)
• Slotbijeenkomst: 21 december 2022 (online)

Aanmelden
Aanmelden kan tot en met 21 oktober 2022 via info@thecuriousnetwork.nl. De programmafolder is te downloaden op de website van het Ketenbureau.
Informatie over programma's