Nieuws!

Zorgcontractering: 'Hoe doe jij dat binnen jullie gemeente?'

Professionals van gemeenten, (zorg)aanbieders en cliëntorganisaties liepen korte, doelgerichte stages bij elkaar. Vaak een stage van één dag. Doel was om van elkaars organisatie en elkaar te leren. Twee weken erna waren de rollen omgedraaid. Hoe de stages zijn bevallen en wat de deelnemers voor inzichten opdeden, delen de deelnemers in drie artikelen waarvan dit de eerste is.

Ga mee op Wisselstage!
Voor deelnemers van gemeenten viel bij tijdens de stages vooral de administratieve druk bij de (zorg)aanbieders op en de manier waarop aanbieders al die gegevens verwerken tot keurige managementrapportages. Omgekeerd waren (zorg)aanbieders onder de indruk van het politieke speelveld en de vele belangen van de complexe gemeentelijke organisatie. Er waren ook inkoopprofessionals die juist hun stage wilden gebruiken om te kijken hoe andere gemeenten te werk gaan. Dat deden ook Monique Otten van de gemeente Assen en Jorn Derks van de gemeente Helmond. Monique Otten, teammanager sociaal domein, liep stage bij gemeente Rotterdam en gaat nog stage lopen bij de gemeente Utrecht. Jorn Derks werkt als contractmanager en liep stage bij de gemeente Apeldoorn. Zijn er veel ‘gemene delers’ tussen gemeenten of is de aanpak toch anders?

Veel gemene delers, maar toch ook verschillen
Jorn: ‘Het werk bij de gemeente Apeldoorn -waar ik stage liep- heeft veel gemene delers met mijn werk in Helmond, zowel in de uitdagingen van regionale samenwerking, het regisseren van contractmanagement en de afwegingen hierin. Daarnaast maakt ook de gemeente Apeldoorn de transitie door van 'reactief' naar 'proactief' contractmanagement.’ Monique: Ja, ik zag ook veel overeenkomsten op mijn stageplek, maar er waren zeker ook verschillen. Wij zien -net als de gemeente Rotterdam- de meerwaarde van datagedreven werken. En net als in Assen zag ik dat Rotterdam er moeite mee heeft om ervaren krachten te werven. Maar er zijn ook verschillen. Zo werkt Rotterdam met een duidelijk stappenplan waardoor de cliënt weet in welke fase hij zit. Ook heeft Rotterdam een mooi inzichtelijk dashboard waarmee de medewerker onder meer weet hoeveel cliënten hij heeft. Daarnaast hebben zij op elke vijf medewerkers een extra medewerker. Dit om minder kwetsbaar te zijn bij ziekte.’
Inzichten uit stage toepassen in eigen werk
We vroegen Jorn en Monique of ze de inzichten die ze opdeden tijdens hun stage ook gaan toepassen in hun eigen werk? Wat neem je mee van Wisselstage!? Jorn: ‘Uiteraard, zelfs meerdere. Maar ik noem er twee. Zo wil ik meer aandacht voor de rol en toegevoegde waarde van een accountmanager, die in mijn gemeente aangeduid wordt als accounthouder. Daarnaast is Apeldoorn voornemens drie vakgroepen te formeren. Ik wil nagaan of dit werken in vakgroepen ook toepasbaar is voor Helmond.’ Monique: ‘De Maatschappelijk opvang (MO, red.) hebben wij uitbesteed. Op mijn stageplek Rotterdam heb ik grote raakvlakken gezien tussen de Wmo en de MO. De medewerkers MO hebben een totaalbeeld van de lopend indicaties en aanbieders. Ik ga me in Assen verdiepen hoe wij beter kunnen samenwerken met de MO.’

Best practices actiever uitwisselen
Wisselstage! smaakt altijd naar meer… We vroegen Jorn en Monique of zij denken dat ze na deelname aan Wisselstage! meer contact gaan zoeken met professionals van andere gemeenten, zorgaanbieders, en/of cliëntorganisaties. Monique: ‘We hebben afgesproken dat Rotterdam welkom is in Assen en Rotterdam heeft aangegeven dat zij openstaan voor nog een bezoek. Dit gaan we zeker verkennen. De backoffice medewerkers uit de eigen organisatie willen ook graag ervaren hoe het is om in een andere gemeente te werken en hoe procedures daar lopen.’
Jorn: Ja, ik wil 'best practices' en inzichten actiever uitwisselen en vergaren. Mijn eerste actie hierin is het leren kennen van contactpersonen en informatie vanuit het ketenbureau i-Sociaal Domein.’
Interviews deelnemers Wisselstage!