Nieuws!

‘We zouden er als Reclassering over kunnen nadenken om nog meer slachtoffergericht te werken.’

In juni 2020 publiceerde het Verwey-Jonker Instituut het rapport ‘Complexe problemen vragen om onorthodoxe oplossingen’ over de aanpak van huiselijk geweld in Rotterdam. Daarin werden aanbevelingen gedaan, zoals het op wijkniveau versterken van de netwerksamenwerking en het vergroten van de informatiedeling. De aanbevelingen maakten dat een aantal betrokken organisaties de krachten bundelden en samenwerken aan verbetering met een gefaseerd Actieprogramma.

Ga mee op Wisselstage!
Eén van de activiteiten van het Actieprogramma is het stageprogramma Wisselstage! Deze keer liepen professionals van maar liefst 25 verschillende organisaties uit de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid stage bij elkaar. Vaak een stage van één dag. Doel was vooral om van elkaars organisatie en elkaar te leren. Kim Swanborn, orthopedagoog bij Yulius, liep stage bij Centrum Voor Dienstverlening (CVD). Zij werd daar ontvangen door Aleks Filipovic. Hij is maatschappelijk werker en aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bij het CvD. Zijn stage bij de Reclassering haalt hij binnenkort in.

Meer werken als keten
Kim: ‘Ik begon aan mijn stage met een open blik. Eigenlijk had ik niet eerder van het CVD gehoord. Na de website te hebben bekeken, concludeerde ik dat het CVD inspringt in acute situaties.’ Ze vervolgt: Met deze stage wilde ik meer inzicht krijgen in de werkwijze van het CVD. Die inzichten wil ik meenemen in het nadenken over casussen die bij Yulius worden aangemeld. Zo kunnen we uiteindelijk meer als keten werken. En heb je dat inzicht -terugkijkend op je stage- gekregen? Kim: ‘Zeker, ik heb in ieder geval meer inzicht gekregen in de processen die worden doorlopen na een melding van huiselijk geweld bij de politie.’ En Aleks? Wat verwacht jij? ‘ Reclassering valt binnen het justitiële. Dus ik denk dat het een strak georganiseerde organisatie is. Lijkt me pittig werk gezien de Forensische doelgroep. Voor mijn werk bij het CVD houd ik straks mijn ogen open. Altijd goed om te weten waar mogelijke raakvlakken zitten en waar je eventueel kunt samenwerken.’

Misverstanden
‘Weet je wat echt een groot misverstand is over onze organisatie?,’ vervolgt Aleks. ‘Dat onze “crisisdienst huisverboden” wordt verward met de “acute dienst”. De acute dienst -die tegenwoordig ook crisisdienst heet- houdt zich bezig met de beoordeling van verwarde personen en het opleggen van crisismaatregelen. Onze crisisdienst houdt zich voornamelijk bezig met de huisverboden.’ Dat werd Kim gelukkig ook al snel duidelijk tijdens haar stage bij het CVD. Kim: ‘Ik zou de crisisdienst huisverboden -na mijn stage- meer omschrijven als dienstverlening in plaats van hulpverlening. Het hulpverleningsaspect zit er wel in, maar over het algemeen zorgt de medewerker ervoor dat beide partijen gehoord worden. En dat er op papier komt te staan wat er op papier moet komen te staan zodat de rest van het hulpverleningstraject op gang kan komen.’ Zo worden misverstanden als snel opgeruimd tijdens Wisselstage!

Ons eigen eilandje
Toch zit het ‘m ook in diezelfde misverstanden dat professionals in de keten Huiselijk Geweld elkaar vaak niet weten te vinden. Kim: ‘We zitten als hulpverleners best vaak op ons eigen eilandje, terwijl het zoveel waard is om ook inhoudelijk op de hoogte te zijn van andere en aanvullende mogelijkheden in de regio.’ Aleks: ‘Ja, dat vind ik ook. Tegelijkertijd verwacht het CVD van mij en mijn collega’s dat we contact leggen met andere organisaties in de keten. Zelf vind ik ook dat dat belangrijk is. Als professionals van verschillende organisaties worstelen we immers allemaal op onze eigen manier met het fenomeen Huiselijk Geweld. We zijn allemaal opzoek naar de juiste aanpak. Door Wisselstage!, maar ook door zelf te netwerken, merk je dat je in deze zoektocht niet alleen staat.’Interviews deelnemers Wisselstage!