Nieuws!

‘We hebben in het begin geïnvesteerd om elkaar te leren kennen. Juist daardoor vulden we elkaar prachtig aan.’

Ze werden een gelegenheidsduo omdat ze allebei kozen voor hetzelfde adviesvraagstuk. Peer-to-Peer-deelnemers Marianne Huisman, beleidsadviseur wonen bij de gemeente Emmen, en Frank Tillema, senior-communicatieadviseur bij de gemeente Utrecht, werkten samen als adviesteam voor de Clique, een innovator voor korte, circulaire voedselketens. Beiden zetten hun tanden in een adviesvraag die veel verder ging dan het hergebruik van biostromen. Onderliggend speelt het spanningsveld tussen nieuwe duurzame, maatschappelijke ambities en verouderde wetgeving en gewoontes bij instanties die juist de kwaliteit van het publieke domein bewaken.

De Clique
De Clique biedt een service om al bij de bron – in de keuken – reststromen te scheiden die als grondstoffen worden gebruikt voor nieuwe producten. Van tevoren hadden Marianne en Frank nog nooit gehoord van de Clique en ook inhoudelijk wisten ze niets van het onderwerp. Een belemmering voor de Clique is dat gemeenten hun biologische stromen nog steeds als ‘afval’ beschouwen. Hierdoor zijn veel extra vergunningen nodig. Deze praktijk staak haaks op de gedachte achter Europese en nationale richtlijnen die bewust ruimte laat om reststromen als grondstoffen voor nieuwe producten te gebruiken. Aan Marianne en Frank de vraag hoe de Clique gemeenten in één keer zover kan krijgen om conform de EU-richtlijn de (bio)stromen die de Clique als grondstof gebruikt ook als zodanig te beschouwen. De keuze om uiteindelijk  een versnellingssessie te organiseren als deliverable sloot goed aan bij de concrete en praktische manier van werken bij de Clique.

Marianne en Frank vertellen hier over hun deelname aan Peer to Peer Advies en het adviestraject dat ze hiervoor doorliepen.

Waarom koos je juist voor deze adviesvraag van de Clique?
Marianne: ‘Ik vind het interessant dat ‘gewoon’ een bedrijf een maatschappelijke ontwikkeling professioneel oppakt zonder overheidssteun. En om te zien wat ervoor nodig is om overheidsprofessionals die gewend zijn volgens standaardprocessen te werken, mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen.’
Frank: ‘Ik vond het een leuk circulair bedrijf. En ik wilde graag ervaring en netwerk opdoen in een sector die me aanspreekt.’

Je vormde een adviesteam met iemand met wie je normaal niet samenwerkt. Alleen de voorkeur voor dezelfde adviesopdracht bepaalde dat jullie samen gingen werken. Wat heb je geleerd van de ander?
Frank: ‘Wij waren in veel opzichten tegenpolen, we hebben in het begin daarom geïnvesteerd om elkaar te leren kennen. Juist daardoor vulden we elkaar prachtig aan en hadden we een hele vruchtbare samenwerking. Ik heb van Marianne vooral geleerd van haar pragmatische insteek, en haar heerlijke, directe manier van communiceren.‘
Marianne: ‘Van Frank heb ik veel geleerd. We vulden elkaar prima aan. Het is niet nodig om alleen alles te kunnen. Frank is een snelle denker en handelt praktisch. Verder vond ik het goed om uit het eigen denkproces te komen door met elkaar te overleggen. Je komt daarmee verder.’

Welke ervaring tijdens jullie adviesopdracht is jou het meest bijgebleven?
Marianne: ‘Dat was de eerste ontmoeting met onze opdrachtgever. De worsteling van de Clique tussen ideologie en pragmatisme waarbij de ideologie het toch steeds won.’
Frank: ‘Mij blijft het meest bij dat we een aantal partijen uit Nederland bij elkaar hebben gekregen voor een doorbraaksessie rond het vraagstuk van onze opdrachtgever; van gemeentelijke uitvoerders tot aan het ministerie van I&M. ‘

Welke bijzondere situatie heb je meegemaakt tijdens je adviestraject?
Marianne: ‘We hebben uiteindelijk een versnellingssessie georganiseerd voor betrokken partijen om regelgeving te bespreken en een poging te doen om deze te vereenvoudigen. Mij blijft bij hoe kritisch de twee deelnemers van de Omgevingsdienst Utrecht bij binnenkomst waren en hoe leuk het was om te zien dat ze aan het eind van de middag bereid waren om hun kijk op de zaak bij te stellen nadat zij in gesprek waren gekomen met de collega’s van de Omgevingsdienst Rotterdam.’
Frank: ‘Ik vond bijzonder leuk om te ervaren dat we het Versnellingshuis Circulaire Economie, een landelijke speler, mee hebben gekregen in de organisatie van ons event, en dat we via hen ook weer andere partijen  hebben kunnen bereiken.‘

Welke inzichten die je hebt opgedaan tijdens jullie adviesopdracht ga je inzetten in je eigen werk en/of delen met collega’s?
Marianne: ‘Samenwerken aan een opdracht pakt beter uit dan ik al dacht. Het zou mooi zijn als we daarvoor vaker het initiatief nemen bij de gemeente Emmen. Verder heb ik ervaren dat het helpt om deskundigen fysiek met elkaar in contact te brengen als er een ingewikkeld vraagstuk op tafel ligt. Ook dit ga ik vaker toepassen. In algemene zin heb ik heb ik ervaren dat om een opdracht tot een goed einde te brengen er veel wegen naar Rome leiden, dat doorzetten -wat Frank heel goed kan- toch resultaat oplevert, maar ook hoe nodig het is om bij een eerste afspraak met een opdrachtgever nog beter te luisteren.’
Frank: ‘Ik heb geleerd hoe leuk en waardevol het is om mijn ervaring bij de overheid in te zetten is voor een bedrijf zoals de Clique. En ook hoe ingewikkeld de regelgeving en toepassing van regelgeving in Nederland helaas vaak is, vooral voor bedrijven die willen vernieuwen.’

Welke tips heb je voor deelnemers die nog moeten starten aan P2P-Advies?
Marianne: ‘Probeer er alles uit te halen, niet blindstaren op een paar A4’tjes met een lintje erom.’
Frank: ‘Het is een ontzettend leuk traject. Neem vooral de tijd om naast het inhoudelijk adviestraject ook je eigen leerdoelen aandacht te geven. ‘

Interviews deelnemers Peer to Peer Advies