Nieuws!

Een keertje wisselen met een andere ketenorganisatie?

Zou jij ook wel eens willen ervaren hoe het is om bij een andere ketenorganisatie te werken? Die kans kregen 220 medewerkers van meer dan 40 organisaties, werkzaam in het werkveld Huiselijk Geweld uit Rotterdam en omgeving. Zij deden in 2021-2023 mee aan Wisselstage! Huiselijk Geweld en liepen één dag stage bij een andere organisatie. Zo deden ze nieuwe ervaringen, inzichten en contacten op. Wil je weten hoe deelnemers terugkijken op hun uitwisseling? Hier komen de belangrijkste ervaringen!
“Je begrijpt gewoon beter de situatie waarin de ander handelt. Wat doen ze dan, hoe gaat dat en hoe ervaren ze dat?”
1. Welkom: Deelnemers voelden zich unaniem welkom tijdens hun stage. Hun contactpersoon had vooraf van alles georganiseerd. Zo deden ze gelijk mee met collegiale overleggen en gesprekken met cliënten;

2. Echt meedoen: Hierdoor kregen deelnemers direct gevoel bij het ‘echte werk’. Meelopen in de praktijk zegt volgens de deelnemers veel meer dan een presentatie over een organisatie;

3. Diepte: Door het persoonlijke contact konden deelnemers veel dieper ingaan op vragen als: welke netwerkcontacten heb jij, met wie werk jij lekker samen, hoe intensief is het werk?;

4. Begrip: Als belangrijkste opbrengst van hun stage noemen ze dat ze nu veel beter weten hoe de andere organisatie werkt. Door dit te hebben ervaren, hebben ze meer begrip voor elkaar;

5. Kennis: Deelnemers kregen meer zicht op het totale proces van de aanpak van huiselijk geweld en op de ‘sociale kaart’: wie zit waar, wat doen anderen, welke ‘loketten’ zijn er allemaal?

6. Breder perspectief: Veel deelnemers verklaarden na hun stage vanuit een breder perspectief naar hun eigen werk te kijken en ook naar zichzelf;

7. Meer koffie: Alle deelnemers nemen zich voor regelmatig bij elkaar op de koffie te gaan, zeker met partnerorganisaties waar ze veel mee samenwerken.
Interesse om zelf ook eens stage te lopen bij een ander ketenorganisatie in de regio Rotterdam-Rijnmond of Zuid-Holland Zuid? Of iets voor de organisatie waarvoor je werkt? Deelnemers kunnen zich tot 23 september aanmelden voor de volgende ronde van Wisselstage! HG. Dat kan via info@thecuriousnetwork.nl.
Informatie over programma's