Nieuws!

‘Mezelf challengen op actiegerichtheid, heldere communicatie en inventiviteit.’

Kadaster kantelt
Terwijl het Kadaster een organisatieverandering doorvoerde, voelde dat voor Marijn Rijsdijk als een ideale gelegenheid om deel te nemen aan Trading Places om daarna in de nieuwe organisatie weer als afdelingshoofd in te stromen.

Challenge Rijkswaterstaat
Trading Places bood Martijn de mogelijkheid om tijdelijk de rol van leidinggevende bij Rijkswaterstaat te vervullen, een organisatie waar hij altijd al nieuwsgierig naar was geweest. Deelnemen aan Trading Places had voor Martijn echter een nog groter doel: ‘In deze voor mij compleet nieuwe omgeving kon ik mezelf challengen op actiegerichtheid, heldere communicatie en inventiviteit.’ Bij de regiodirectie Oost-Nederland werd Martijn afdelingsmanager Werkenpakket. Binnen de context van de aanleg, onderhoud en beheer van wegen en vaarwegen was hij zo verantwoordelijk voor de netwerkmonitoring, de aansturing van alle juristen, diverse expertiseterreinen zoals WOB-verzoeken, vastgoed en veiligheid, en de managementondersteuning bij de directie, districten en afdelingen.

Vis in het water
In de eerste maanden besteedde Martijn veel aandacht aan de relaties met medewerkers. Veel van hen werkten door de coronasituatie al lang vanuit huis. Halverwege de rit definieerde Martijn zijn speerpunten voor het resterende periode. ‘Ik liet me daarbij leiden door wat goed is voor de organisatie en wat interessant voor mij is om te leren.’ Met succes zette Martijn in op het verbeteren van het vastgoedproces, de oprichting van een data-scienceteam, het oplossen van de capaciteitsproblematiek bij managementondersteuning, en de opvolging van de binnenkomende vragen bij de 0800-informatielijn. Ook van zijn directeur kreeg Martijn lof voor de snelheid waarmee hij het werk van het Werkenpakker vorm had gegeven en de resultaten die hij had geboekt. Martijn: ‘Jammer dat het alweer eindigde, ik voelde me bij Rijkswaterstaat als een vis in het water!”

Nieuwe expertise en inzichten
Martijn bracht vanuit het Kadaster ook expertise in waarvan Rijkswaterstaat goed gebruik kon maken zoals het omgaan met WOB-verzoeken, klantgerichtheid en data-expertise en hij liet de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat (0800) leren van het Klant Contact Center van het Kadaster. ‘Het brengen en halen van kennis, was voor mij vooraf ook een uitgangspunt”, vertelt Martijn.

De nieuwe contacten en het inzicht in de organisatie van Rijkswaterstaat zijn voor Martijn ook van nut voor zijn rol bij het Kadaster. Wat heeft Martijn nog meer meegenomen uit zijn externe managementervaring bij Rijkswaterstaat? ‘Ik ga veel meer dan ik deed delegeren aan teamleden, ook zoek ik het ‘spontane contact’ vaker op en laat ik mezelf niet vastzetten met volle agenda’s. Als ik zo in staat ben om mijn team 10% beter kan laten werken, levert dat veel meer op dan wanneer ik zelf 10% harder ga werken wat ik altijd deed.’
Interviews deelnemers Trading Places