Nieuws!

Tijdelijk Huisverbod: 10 inzichten

Ben je als professional betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld? Dan kan je te maken krijgen met een tijdelijk huisverbod (THV) of een situatie die hiertoe aanleiding geeft. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond komt in de Rotterdamse regio in actie nadat een tijdelijk huisverbod is opgelegd. De procesregisseur zoekt afstemming met alle nodige professionals die het gezin kunnen helpen met hun problematiek aan de slag te gaan en werkt nauw samen met al betrokken hulpverleners.
Een groep professionals van verschillende ketenorgansiaties liet zich vorige week extra informeren door Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond over de werking van het tijdelijk huisverbod.
Dit zijn 10 inzichten die zij opdeden:

1. Een tijdelijk huisverbod kan ook preventief worden opgelegd, ook bij kindermishandeling. In Rotterdam kan dat door middel van een formulier dat op de website te vinden is. Buiten Rotterdam verloopt die via de gemeente-ambtenaar belast met de huisverbod taak.

2. Een tijdelijk huisverbod kan worden aangevraagd door slachtoffers van huiselijk geweld, door hulpverleners die slachtoffers ondersteunen en door de politie. De burgemeester of de Hulpofficier van Justitie (politie) legt het huisverbod op.

3. Een overtreding van het tijdelijk huisverbod is een misdrijf. De politie handhaaft het huisverbod. De politie houdt een overzicht met actuele huisverboden bij en doet controles. Ketenpartners kunnen (een vermoeden van) schending van een tijdelijk huisverbod bij de politie melden.

4. Naast het tijdelijk huisverbod kan door de Officier van Justitie (Openbaar Ministerie) een gedragsaanwijzing worden opgelegd. Bijvoorbeeld als er vrees bestaat voor ‘ernstig belastend gedrag’ van de verdachte jegens personen. Deze duurt maximaal 90 dagen en kan drie keer verlengd worden. Een gedragsaanwijzing kan alleen opgelegd worden als er ‘uitzicht is op vervolging’. Voor dat strafbare feit moet dus al voldoende bewijs zijn. Er zijn verschillende gedragsaanwijzingen die zelfstandig en in combinatie met elkaar kunnen worden opgelegd: een gebiedsverbod, een contactverbod en een meldingsplicht.

5. Het tijdelijk huisverbod kan voor rust en meer veiligheid zorgen in de spanningen bij huiselijk geweld. Op deze manier kan het slachtoffer een planning maken hoe hij/zij verder wil gaan. Tevens zorgt het ervoor dat er vrijwillige hulpverlening in de situatie komt. Een eerste keer maakt een tijdelijk huisverbod veel indruk in relaties: voor eerste-keer-plegers is het vaak een wake-up call.

6. Bij een overdracht van een THV-dossier door VT aan het wijkteam gaat er geen informatie over de inhoud mee. Inhoudelijk informatie mag vanwege AVG-wetgeving niet zomaar overgedragen worden. Daarom worden de hulpvragen bij betrokkenen geïnventariseerd en worden die neergelegd bij het wijkteam.

7. Een huisverbod houdt een locatie- én een contactverbod in. Een huisverbod is door het contactverbod dus ook van belang in het geval dat een pleger/verdachte wordt voorgeleid bij een rechter-commissaris en mogelijk langer in detentie blijft zitten.

8. De opvang en vervangende woonruimte voor uithuisgeplaatsten kan nog verder verbeterd worden. Sommige gemeenten geven de pleger geen prioriteit. (‘Dader niet belonen voor slecht gedrag’.) Als pleger geen alternatief heeft, zal deze sneller het contact-/locatieverbod overtreden bij gebrek aan een slaapplek.

9. VT spreekt tijdens het tijdelijk huisverbod zowel slachtoffer(s) als pleger en eventuele andere betrokkenen. VT kan tijdens een THV ook op het politiebureau afspreken bij een onveilige situatie, bijvoorbeeld bij de vrees voor agressief gedrag van de pleger.

10. In de regio Rotterdam-Rijnmond werd in 2023 tot nog toe (1 oktober 2023) 550 keer een tijdelijk huisverbod opgelegd.
De informatiebijeenkomst over het tijdelijk huisverbod was een extra activiteit in het kader van Wisselstage! Huiselijk Geweld, een uitwisselingsprogramma voor professionals die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld.
Interessant