Nieuws!

Adviseren zonder kennis van zaken: ‘Dit is wat ik zoek!’

Laag over
Joanna Stegenga, senior stedenbouwkundige bij de gemeente Haarlemmermeer, volgde een leiderschapstraining bij de Baak. ‘Ik ontmoette daar iemand van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie had goed ervaringen met het programma Peer to Peer Advies. Zo hoorde ik er ook van. Samen waren we enthousiast.’ Joanna wilde geen ‘hoog over training’ meer, maar wilde juist nieuwe ervaringen opdoen en daarin uitgedaagd worden. Joanne: ‘Bij de gemeente zit ik vast aan een inhoudelijke rol, altijd midden in de beleidsstukken. Hier werd ik gedwongen om daaruit te stappen en aan de proceskant te blijven. Uiteindelijk ben ik het programma nog eerder gaan doen dan mijn tipgeefster van het ministerie. ‘
Herenboeren
Hoe ziet een stappenplan eruit als je een Herenboerderij wilt starten? Joanne selecteerde deze adviesvraag bij de start van het programma. Bij Peer to Peer Advies ontwikkel je jezelf door een bedrijf of instelling te adviseren. Een Herenboerderij is een duurzaam opererend, kleinschalig coöperatief gemengd boerenbedrijf, met kippen, varkens, runderen, fruit en 50+ soorten groenten. De boer is altijd in dienst van de coöperatie teelt uitsluitend voor eigen leden. Bij de oprichting van een Herenboerderij komt vroeg of laat ook de overheid in beeld. Besluiten over bijvoorbeeld vergunningen kunnen lang duren en verschillend uitpakken, vaak ook doordat overheden nog weinig ervaring hebben met Farming Communities.
Provincie en gemeente
Ook Sigrid Broeze, procesregisseur duurzaamheid bij de provincie Gelderland had bij de start van het programma een voorkeur voor de adviesvraag van Stichting Herenboeren Nederland. ‘Een paar weken daarvoor kwam toevallig het concept herenboeren ter sprake in een gesprek met een kennis. Ik was hiervan meteen gecharmeerd. Dus toen deze opdracht erbij zat, hoefde ik niet lang na te denken. ‘ Zo werden Sigrid en Joanna een adviesteam dat nog nooit had samengewerkt. Toch werkte dit heel goed in de praktijk. Een voorbeeld dat Sigrid aanhaalt: ‘De power van Joanna werkte bij mij erg aanstekelijk. Je houding die je brengt in het begin van een gesprek zet de toon voor de rest van het gesprek.’ Joanna is erg te spreken over hoe Sigrid en zij de samenwerking hebben gebruikt om te leren: ‘We zijn heel erg open naar elkaar geweest over onze sterke en onze zwakke kanten. Dit zorgde niet alleen voor een gevoel van veiligheid en vertrouwen, maar zo konden we elkaar ook heel goed van feedback voorzien en elkaar bewust inzetten in het proces met de opdrachtgever.’
‘Dit is wat ik zoek!’
Peer to Peer Advies bestaat uit twee onderdelen: een adviesopdracht en een begeleidend trainingsprogramma. Wat hebben Joanne en Sigrid gehad aan de begeleiding tijdens het adviestraject? ‘Bij de eerste trainingsdag wist ik meteen: dit is wat ik zoek! Het tempo was de hele dag lekker hoog. En ik werd meteen in de praktijkstand gezet. De inzet van trainingsacteur werkte goed voor mij. De setting was dusdanig dat vanaf de start alle deelnemers heel transparant waren in waar ze goed en minder goed in waren. Zo konden we elkaar meteen van goede feedback voorzien.’ ‘Sigrid: Buiten de intervisie en andere vaste contactmomenten, konden we ook sparren met de begeleiders van het programma. Dit heeft ons erg geholpen.’ Joanna: Zij lieten ons soms dobberen zodat we zelf moesten proberen, pas daarna kwam de reflectie op wat goed ging en wat niet. Zo konden we goed bijsturen als dat nodig was.’
Opbrengsten
Peer to Peer Advies gaat uit van een win-win: een opdrachtgever die geholpen wordt en deelnemers die leren. Wat waren voor Sigrid en Joanna de belangrijkste opbrengsten van het programma?
Joanna” ‘Ik wil graag dingen oplossen. Ik ben me heel bewust geworden van het risico dat ik daarmee ook problemen overneem en een ander zich niet meer eigenaar voelt. Tijdens het traject hield Sigrid mij hierop heel scherp: tot hoever gaan we en zorgen we dat de opdrachtgever ook probleemhouder blijft? In mijn werk stel ik me nu bijna elke dag de vraag: moet ik dit doen of help ik het oplossen van het probleem juist door anderen dingen te laten doen?’
Sigrid neemt vooral mee naar haar eigen werk hoe belangrijk het is om telkens afstemming te zoeken. ‘Spraken we tijdens het adviestraject met onze opdrachtgever of iemand anders, dan evalueerden we het gesprek met onze gesprekspartner ter afronding. Hoe had de ander het gesprek ervaren? En wat had nu echt geholpen? Dit vond ik heel waardevol, omdat je checkt of je aanpak werkt voor de ander. Je bent voortdurend aan het hercontracteren. Doen we de nog wel de goede dingen en doen we de dingen goed?’

Toen Sigrid en Joanna toewerkten naar een afronding van het adviestraject was er nog een belangrijk leermoment. Vlak voor één van de laatste gesprekken met klant wilden zij de mogelijke oplossingen alvast verder uitwerken. Herenboeren hoefde dan alleen nog maar te kiezen. Joanna: ‘Tijdens de intervisie kregen we de vraag wat effectiever was: zelf doen of anderen laten doen? Daarop besloten we om het impactanalysemodel dat we aangereikt kregen juist met de klant in te vullen en pas nadat we met de klant het model doorlopen hadden en vastgesteld dat dit een goede methode zou zijn.‘ Zo zorgden zij dat Herenboeren het advies ook omarmde.
Afdronk
Het programma heeft Joanna veel gebracht. ‘Ik werk snel en hard. De kracht van anderen erbij betrekken was ik uit het oog verloren. Als ik snel stappen zet en de oplossing alvast bedenk kunnen anderen dat zelfs intimiderend vinden. In het programma kreeg ik hier niet alleen feedback op, maar kon ik in het adviestraject ook meteen laten zien hoe het ook kan. Dat heeft voor mij ervoor gezorgd dat ik veel meer vertraag als dat leidt tot meer draagvlak en anderen zich verantwoordelijk blijven voelen.’ Ook Sigrid is blij dat ze het programma heeft gedaan. Voor nieuwe deelnemers heeft ze ook nog een advies. ‘Besef dat het een leertraject is, waarbij je fouten mag maken. Juist die nieuwe dingen proberen vond ik waardevol.’
Interviews deelnemers Peer to Peer Advies