Nieuws!

Stage bij Arosa ‘Ik heb mensen leren kennen die ik mogelijk in de toekomst nodig zal hebben voor een cliënt.’

In juni 2020 publiceerde het Verwey-Jonker Instituut het rapport ‘Complexe problemen vragen om onorthodoxe oplossingen’ over de aanpak van huiselijk geweld in Rotterdam. Daarin werden aanbevelingen gedaan, zoals het op wijkniveau versterken van de netwerksamenwerking en het vergroten van de informatiedeling. De aanbevelingen maakten dat een aantal betrokken organisaties de krachten bundelden en samenwerken aan verbetering met een gefaseerd Actieprogramma.

Ga mee op Wisselstage!
Eén van de activiteiten van het Actieprogramma is het stageprogramma Wisselstage! Deze keer liepen professionals van maar liefst 25 verschillende organisaties uit de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid stage bij elkaar. Vaak een stage van één dag. Doel was vooral om van elkaars organisatie en elkaar te leren. Wijkteammedewerker Maira Hofdom liep stage bij Arosa. Daar werd zij ontvangen door caseworker Sjanet van der Hout. Zij liep op haar beurt stage bij Veilig Thuis.

Meer beeld en perspectief
Maira: ‘Ik liep twee dagen stage bij Arosa. Arosa is een organisatie die hulpverlening biedt aan vrouwen en mannen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld. Ik verwachtte vooraf een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Eén waarbij de medewerkers een sfeer kunnen creëren van veiligheid, empowerment en steun.’ Ze vervolgt: ‘Met Wisselstage! wilde ik vooral meer inzicht krijgen in het perspectief van de cliënt en een beter beeld van de aanpak van de hulpverlening. Daarmee kan ik als professional een methodische aanpak inzetten om de client  te helpen bij haar (verwerkings)proces van het huiselijk geweld.’  Maira werd tijdens haar tweedaagse Wisselstage! hartelijk ontvangen door Sjanet, caseworker bij Arosa.

Hulp bij verwerken
Sjanet zelf liep stage bij Veilig Thuis. Heeft zij haar Wisselstage! ten volle benut? Sjanet: ‘Het belangrijkste voor mijn stage was inzicht krijgen in welke teams Veilig Thuis heeft, hoe ze opereren en wat iedereen doet. Dit is voor mij nu helder geworden.’ Naast nieuwe inzichten leveren sommige stages concrete handvatten op. Maira: ‘Ik zie regelmatig dat cliënten hulp willen bij de praktische zaken. Daar ga je als hulpverlener als eerst mee aan de slag om de stress te verminderen. Maar als dit eenmaal is gedaan, wil je cliënten helpen met het verwerkingsproces. En dan zie je dat cliënten regelmatig afhaken omdat ze het verleden willen wegstoppen. Ik vroeg mij af of dit ook herkend wordt bij Arosa. Dat bevestigden ze. Bovendien gaven zij me concrete handvatten die ik kan inzetten om cliënten te helpen met dit proces.’

Aandacht voor de pleger
Maira vervolgt: ‘Ik realiseer mij nu nog meer in welke onveilige situaties cliënten zich kunnen bevinden. En dat het voor hen veel moed en doorzettingsvermogen kost om uit een situatie met huiselijk geweld te stappen. Maar ook dat je hulp kunt krijgen van Arosa als partners besluiten bij elkaar te blijven en te werken aan het huiselijk geweld. Tenslotte werd het me duidelijk dat er meer aandacht is voor de hulpverlening richting de pleger.’

Eerste stap is LinkedIn
‘Of ik na Wisselstage! meer contact ga zoeken met professionals van andere ketenpartners? Dat denk ik wel,’ bevestigt Sjanet. ‘De korte lijntjes die ik nu heb door de wisselstage kan ik gebruiken om mijn cliënten in de toekomst beter te helpen.’ Ook Maira onderkent de kracht van een sterk netwerk: ‘Ik realiseer mij dat het niet één van mijn sterkste punten is om te netwerken, maar ik wil hier wel bewust aandacht aan besteden. Dus mijn eerste stap is om via LinkedIn mijn nieuwe “stage”-netwerk een uitnodiging te sturen!’
Interviews deelnemers Wisselstage!