Nieuws!

J&V-ambtenaren leren in de dagelijkse praktijk.

Leren en presteren
Jezelf ontwikkelen en een bijdrage leveren aan een veilig Nederland. Dit is de reden waarom ambtenaren van ministerie van Justitie en Veiligheid meedoen aan een nieuwe ronde Peer to Peer Advies. Overheidsprofessionals van het beleidsdepartement, IND, Raad voor de Kinderbescherming, Politie en Reclassering doen adviesopdrachten bij organisaties in het veiligheidsdomein. Echte adviesvragen als kern van een action learning programma. Leren en presteren gaan hierbij hand in hand. Je adviseert per definitie buiten je eigen expertisegebied. Terwijl zij adviseren, doen de J&V'ers ervaringen op in de praktijk van het J&V-werkveld.

NOC*NSF, wolf en Heilige Boontjes
Waar deelnemers eerder aan de slag gingen met adviesvragen van NOC*NSF, dronemaker Robin Radar Systems en forensische zorginstelling de Waag kozen zij nu voor opdrachten bij onder andere Schiphol Group, de Oekraïneopvang van het Leger des Heils en de Rotterdamse koffieonderneming, tevens reclasseringsproject, Heilig Boontjes. Aan actualiteit geen gebrek. Zo adviseren de J&V'ers over drinkwaterveiligheid, de wolf in Nederland en de aanpak van woonoverlast. De Jongeren Rechtbanken Nederland bleek als opdrachtgever het populairst bij de J&V'ers.
Verandering van mindset
Door leren en ontwikkelen op deze manier in te richten (samen met het werkveld) ontstaan nieuwe verbindingen tussen ambtenaren en de praktijk. De adviestrajecten zorgen bovendien voor nieuwe en krachtige ervaringen bij de deelnemers en zo ook voor verandering in mindset en gedrag.

Eind mei ronden de J&V-ambtenaren hun adviestrajecten en het programma af.
Informatie over programma's