Nieuws!

15 jaar Peer to Peer Advies: samen met de gemeente Arnhem

Vlakbij Duitsland, maar hoe trek je meer Duitse toeristen? (Nederlands Openluchtmuseum), hoe krijgen toekomstige hoogspanningsverbindingen meer aandacht in omgevingsvisies en -plannen van gemeenten? (TenneT) Hoe kunnen we internationaal samenwerken bij de teelt van hennepvezels? (Stexfibers). Dit jaar bestaat het Peer to Peer Advies 15 jaar. De gemeente Arnhem bood 50 professionals de kans om aan dit unieke programma deel te nemen. Met welke adviesvragen gingen zij nog meer aan de slag?

Dubbelslag
Als publieke professional komt er veel op je af en wordt er veel van je verwacht. Om die uitdaging aan te gaan, stelde de gemeente Arnhem haar medewerkers in staat Peer to Peer Advies te volgen met externe adviesopdrachten in de regio. Local for local dus. Bovendien waren de adviesopdrachten gerelateerd aan één of meer speerpunten uit het Arnhemse bestuursakkoord. Zo ontstonden er ook nieuwe verbindingen tussen gemeente en (potentiële) samenwerkingspartners.

Zo adviseerden ambtenaren over het terugdringen van ziekteverzuim onder schoonmakers, maakten zij een business case voor de inrichting van zonneweides , hielpen zij CCV, marktleider op het gebied van pin-betalingen, bij de formulering van de next step in hun huisvestingsstrategie, en analyseerden zij het hypotheekaanbod van de Rabobank.

Reclycling petflessen en circulaire koffie
Opvallend was het grote aantal opdrachtgevers met ‘groene’ vraagstukken. Zo bedachten ambtenaren een oplossing om voor de reclycing van petflessen de toestroom van plastics en de planning in de fabriek beter op elkaar afstemmen. Adviseerden zij koffiebranderij Peeze over de opzet van een nieuw circulair koffieconcept en onderzochten zij voor afvalverwerker SITA of de betalingen op de afvalbrengstations voortaan contant moesten blijven of beter digitaal gedaan moeten worden. Andere duurzzamheidsvragen kwamen onder meer van Airhunters (reductie aantal vrachtwagenbewegingen), Alucha (reclycling papierslib), Slim Opgewekt (verduurzaming maatschappelijk vastgoed), Arcadis en Alliander.

Vraagstukken van vandaag
Ook aan actualiteit was er geen gebrek. Veel vragen gingen over onderwerpen die nu nog steeds spelen. Denk bijvoorbeeld aan de leefbaarheid in de wijken. Zo wilde woningcorporatie Volkshuisvesting weten hoe particulier onderhoud (financieel) gestimuleerd kan worden met als doel dat ook de particuliere woningen die zich tussen de eigen sociale woningen bevinden, meegaan in het groot onderhoud. En zorgverzekeraar VGZ wilde advies over hoe zij optimaal gebruik kan maken van haar big data op een wijze dat de publieke opinie dit ook accepteert.

Puntbuien en jonge sportbesturen
Bijzondere vragen waren er natuurlijk ook. Zo bogen Arnhemse ambtenaren zich over de vraag van natuurorganisatie het Gelders Landschap & Kastelen over de rol die deze organisatie zou kunnen spelen bij het verwerken van puntbuien en het voorkomen van wateroverlast en adviseerde weer een ander adviesduo NOC*NSF hoe tegen de achtergrond van een maatschappelijke dienstplicht jongeren ingezet kunnen worden in de besturen van sportverenigingen.

Zelf meedoen
Wil je ook jezelf ontwikkelen en een bijdrage aan bijvoorbeeld jouw stad leveren? Meld je dan aan via info@thecuriousnetwork.nl. Bij de start van het programma kiezen deelnemers uit verschillende adviesopdrachten. Heb je speciale wensen voor een bepaalde opdrachtgever of type adviesvraag? Geef die dan van tevoren op. Het wordt dan voor je geregeld! Het eerstvolgende programma start op 2 november 2023.
Informatie over programma's