Nieuws!

Zorgcontractering: ‘Ik heb tijdens mijn stage het perspectief van de gemeente mogen ervaren’

Professionals van gemeenten, (zorg)aanbieders en cliëntorganisaties liepen korte, doelgerichte stages bij elkaar. Vaak een stage van één dag. Doel was om van elkaars organisatie en elkaar te leren. Twee weken erna waren de rollen omgedraaid. Hoe de stages zijn bevallen en wat de deelnemers voor inzichten opdeden, delen de deelnemers in drie artikelen waarvan dit de tweede is.
Ga mee op Wisselstage!
Deelnemers van gemeenten waren ook deze editie van Wisselstage! vooral verbaasd over de administratieve druk en de manier waarop (zorg)aanbieders al die gegevens verwerken tot keurige managementrapportages. Omgekeerd waren (zorg)aanbieders onder de indruk van het politieke speelveld en de vele belangen van de complexe gemeentelijke organisatie. Kristel Fiselier, contractmanager Jeugd bij de gemeente Hengelo liep stage bij Levvel. Jelmer van Roij regionaal accounthouder bij Levvel liep op zijn beurt stage bij de Serviceorganisatie Zorg Holland-Rijnland.
Hoe ga je als Jeugdhulporganisatie om met met al die regio’s?
Jelmer: ‘Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland is een regionale organisatie die onder andere regionaal jeugdzorg inkoopt voor verschillende gemeentes. Ik was benieuwd hoe jeugdzorg wordt ingekocht en wat hun ervaringen zijn rondom tarieven, administratieve lasten en verantwoording. Voor mij heel interessant om daar eens stage te lopen.’ Kristel: ‘Levvel is een organisatie die Jeugdhulp biedt in Amsterdam en omgeving. Zij hebben als organisatie met verschillende regio's te maken. Dus ik was vooral nieuwsgierig naar de voor- en nadelen van de verschillende wijzen van zorgcontracteringen. Hoe gaan ze om met die verschillen?’
Weet wat je als gemeente vraagt aan zorgaanbieders!
Tijdens je stagedag doe je ervaringen op en ga je op zoek naar antwoorden op de vragen die je hebt. Welke ervaring is Kristel bijgebleven? ‘Tijdens mijn stage kwam er een vraag tussendoor die een regio had gesteld aan Levvel. Of zij ‘even’ de wachttijden van de verschillende zorgvormen door konden geven. Hoe simpel de vraag vanuit de gemeente waarschijnlijk leek, hoe ingewikkeld dit kan zijn voor zorgaanbieders. Het lijstje sloot namelijk niet aan op de zorg en werkzaamheden van Levvel. Weet dus wat je uitvraagt: een voor een gemeente ogenschijnlijk kleine vraag, kan voor zorgaanbieders veel werk opleveren!’ Omgekeerd weet Jelmer na zijn stage hoe je juist gemeenten beter kunt ontzien: ‘Ik heb tijdens mijn stage het perspectief van de gemeente mogen ervaren en gezien met welke randvoorwaarden zij te maken hebben. Ik heb ook ervaren dat zorgcontractering voor nieuwe projecten, buiten de aanbestede diensten om, voor gemeentes ingewikkeld is. Vooral omdat nieuwe initiatieven door alle samenwerkende gemeentes moeten worden goedgekeurd. Hier denken wij als aanbieder nog weleens te gemakzuchtig over. Het is dan ook zaak dat er altijd een goed uitwerkt plan ligt waarbij is nagedacht wat gemeentes nodig hebben in hun besluitvormingsproces.’
Realiseer me nu beter welke belangen er spelen bij gemeenten
Wat neem je mee van Wisselstage!? Zijn er nog aanbevelingen voor de stageplek of voor de eigen organisatie? Jelmer: ‘In mijn rol als accounthouder fungeer ik vaak als 'brug' tussen onze organisatie en die van de gemeente. Deze stage heeft mij geholpen om nog beter te realiseren welke belangen er spelen aan de zijde van de gemeente en welke processen doorlopen moeten worden bij de verschillende vraagstukken. Door hierop te anticiperen kan de samenwerking verbeteren.’
Kristel: ‘Ik hoor vaker dat de administratieve lasten voor een zorgaanbieder groot zijn vanwege administratieve verschillen per regio, maar tijdens Wisselstage! ervaarde ik dit ook daadwerkelijk. Je ziet hoe de zorgaanbieder de administratie moet inrichten omdat de ene gemeente pxq financiert en een andere resultaat- of taakgericht. Als gemeente moeten we aandacht voor de administratieve lasten blijven houden.'
Interviews deelnemers Wisselstage!