Nieuws!

Zorginstituut Nederland aan de slag met Peer to Peer Advies en adviseert de zorgsector.

Het Zorginstituut Nederland is gestart met een bijzondere variant van het leertraject Peer to Peer Advies. Professionals van diverse onderdelen van het Zorginstituut doen de komende vier maanden adviesopdrachten voor verschillende organisaties in het zorgwerkveld. Zo krijgen het Albert Schweitzer ziekenhuis, Yes We Can Clinics, Overvecht Gezond, GGZ Noord-Holland Noord, Aafje en Fundis advies over uiteenlopende vragen. Via de adviestrajecten zoekt het Zorginstituut nieuwe verbindingen met het zorgwerkveld, terwijl deelnemende medewerkers bij de uitvoering zich door ontwikkelen als moderne publieke professional. Inhoud en vorm van het ontwikkelprogramma zijn dus congruent met elkaar. Practice what you preache

Toekomstbestendige zorg
Om de kwaliteit, toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de verzekerde zorg in de toekomst overeind te houden, moet het Zorginstituut keuzes maken in welke zorg wel en welke zorg niet verzekerd wordt. Dit vraagt om maatschappelijke oriëntatie, samenwerking met andere partijen in de zorg en werken aan de herkenbaarheid van het Zorginstituut.


Werken aan doelen
Peer to Peer Advies levert een bijdrage aan het realiseren van de volgende doelstellingen: 
  • Publieke professional: doorontwikkeling van jezelf als moderne publieke professional met dito vaardigheden.
  • Breder blikveld: meer zicht op hoe andere organisaties denken en werken.
  • Bevorderen netwerk: Een nieuw en groter netwerk met interessante en nuttige contacten.
  • Een bijdrage leveren aan ontwikkeling van de zorgsector.


Leren van de praktijk
Peer to Peer Advies is een ervaringsgericht leertraject. Professionals gaan gezamenlijk aan de slag met een urgent vraagstuk in een voor hen ‘kennisvreemd’ zorggebied. Deze prikkelende context biedt volop mogelijkheden tot leren. Zo moet er goed worden samengewerkt om de complexe vraagstukken te doorgronden en de opdrachtgevers van advies te voorzien. Dit alles natuurlijk binnen de aanpak en planning die de adviesteams met de opdrachtgever afspreken. In het begeleidende programma zorgen werkateliers en intervisie voor nieuwe input en reflectie op de opgedane praktijkervaringen.
Informatie over programma's