Nieuws!

Gemeente Eindhoven combineert leren met netwerken in de stad.

De gemeente Eindhoven heeft een eigen Peer to Peer Advies. Door deelnemers adviesopdrachten bij bedrijven en instellingen uit Eindhoven te laten doen, werkt het opleidingsbudget twee kanten uit. Professionals ontwikkelen zich én er ontstaan nuttige netwerken.

Zelf kiezen
Bij de start van het programma kozen de Eindhovense deelnemers hun eigen adviesopdracht. Drie adviesteams geven hier een inkijkje in hun ervaringen tijdens het programma.
  • Tom van de Wijgert, beleidsadviseur Armoede & Schulden, en Bonnie de Beer, gebiedscoördinator Sector Ruimtelijke Expertise, gingen aan de slag met een adviesvraag van VDL.
  • Celine Verkroost,, Sanne de Jong, en Aron Vermaas, allen werkzaam als beleidsadviseur voor het sociaal domein, adviseerden het Catharina Ziekenhuis.
  • Bregje van Laarhoven, beleidsadviseur Sociaal Domein, en Henri van der Velden, afdeling Verkeer & Milieu, Milieu & Duurzaamheid, werkten als adviesduo samen voor Picoo, een innovatief bedrijf dat zich richt op outdoor gaming.


VDL: Advies zonder inhoudelijke expertise
Bonnie en Tom doken voor een gedegen advies aan VDL in de jaarverslagen van andere grote bedrijven om te zien hoe zij hun duurzaamheidsdoelen vormgeven. Ook gingen ze onder meer met Philips in gesprek. Tom: ‘Toch realiseer ik me vooral dat ondanks het feit dat je géén inhoudelijk expert bent op een onderwerp, je desalniettemin een waardevol advies kunt geven. Wij hebben ons gefocust op de vraag waarom VDL deze specifieke vraag stelde. En hoe wij met onze vaardigheden hen een advies kunnen geven voor een volgende stap.’ Heeft het adviseren bij VDL Tom afsluitend nog belangrijke inzichten gebracht? Als buitenstaander kijk je immers anders naar een onderwerp. ‘Als gemeente hebben we vaak te maken met de uitvoering van nieuwe wet- en regelgeving vanuit het Rijk, ook als de kaders daarvoor nog niet helder zijn. Bij VDL-groep speelde eenzelfde soort vraagstuk. Er komen wettelijke voorschriften voor duurzaamheidsverslaggeving: hoe kunnen wij dit aanpakken? Als buitenstaander zagen wij duidelijk dat de wet- en regelgeving een flinke impact gaat hebben op hoe het bedrijf tot nu toe rapporteerde. Een vraagstuk dat je niet “zomaar even” kunt oppakken, maar waar je de komende jaren flink in moet investeren. Ondanks dat wij als gemeente ook veel met zulke ingrijpende nieuwe regels te maken hebben, denken wij ook vaak dat we dat “er wel even bij kunnen doen”.'


Catharina Ziekenhuis: Jezelf opstellen als externe adviseur
Kenmerk van P2P-Advies is dat deelnemers een organisatie adviseren over een onderwerp waar ze niet in thuis zijn. Aron, Sanne en Celine werden dus teruggeworpen op eerder verworven vaardigheden en verborgen adviestalent. Hoe hebben ze dat ervaren en wat blijft ze bij?
Sanne: ‘Ik vond het met name gek om in gesprek te gaan met collega’s van de gemeente -zoals een gebiedscoördinator en een sportregisseur- maar me dan niet als collega op te stellen maar als iemand van een ‘adviesbureau’ die hen graag wilde interviewen. Ik moest meermaals mezelf weer even op de vingers tikken: dat ik niet bezig was als ambtenaar van de gemeente maar als “extern adviseur”.’
En wat doet dan met je? Jezelf opstellen als adviseur in plaats van als collega? Aron: ‘Het zette me aan het denken. Ik merkte dat het heel goed werkt om in een gesprek er vaker “boven te gaan hangen” en terug te grijpen op wat je ziet gebeuren.’ Sanne vult aan: ‘Als extern adviseur voel je je eigenlijk veel vrijer om kritische vragen te stellen, om te kijken naar de vraag achter de vraag en ben je niet bang om de ander -in dit geval de opdrachtgever- eens een spiegel voor te houden. Vooral in de wetenschap dat dit hem of haar mogelijk juist verder helpt. Eigenlijk jammer dat we dat in ons reguliere werk een beetje verliezen, dat gevoel van je vrij voelen om kritisch te zijn en om meer door te vragen. Ik denk dat het helpend kan zijn om af en toe minder meteen de inhoud in te willen duiken en juist met een eerste “frisse” blik naar een vraagstuk te kijken. We vergeten soms dat zo’n eerste blik heel waardevol kan zijn en willen in plaats daarvan liever eerst alles tot in de puntjes uitzoeken.’


Picoo: Afspraak is afspraak
Heeft deelname aan P2P-Advies een bijdrage geleverd aan de manier waarop je in de toekomst zou willen samenwerken met andere organisaties in, maar vooral aan Eindhoven? Bregje: ‘Ja, ik ben me er meer bewust van dat je met elkaar moet zorgen dat je dezelfde kant op gaat. Draag dus zorg voor een heldere opdracht en duidelijke vervolgstappen. En evalueer regelmatig of je nog op de goede weg zit.’ Henri is het daarmee eens: ‘Ik zie nu in dat je met elkaar moet zorgen voor een lerende organisatie waarin de nadruk ligt op “afspraak is afspraak”. Verder heb ik geleerd dat begeleiden ook adviseren is. Dit kunnen we zeker ook bij ons dagelijks werk bij de gemeente Eindhoven en het leveren van een goede dienstverlening als organisatie!’

Interviews deelnemers Peer to Peer Advies