Nieuws!

'In een keer was ik verantwoordelijk voor alle signalering langs de snelweg waar een stekker aan zat.'

Wegsignalering
Deelname aan Trading Places betekende voor Nils van der Boor dat hij zichzelf parachuteerde van de gemeente Rotterdam naar Rijkswaterstaat. Als teammanager Stad Zuid bij het Ingenieursbureau maakte hij de overstap naar de rol van servicemanager. ‘Rijkswaterstaat vroeg mij om in een ‘probleemdossier ‘te duiken. Zo werd ik verantwoordelijk voor een vijftal lopende grote contracten voor dynamisch verkeersmanagement in heel Nederland. In een keer was ik verantwoordelijk voor alle signalering langs de snelweg waar een stekker aan zat. Dan ga je wel anders naar matrixborden kijken.’

Verstand van mensen
Door de complexiteit van de ruilfunctie met meerdere opdrachtgevers en nog veel meer belanghebbenden kwam Nils in korte tijd met heel veel mensen in contact: ‘Ik heb voor mijn gevoel heel Rijkswaterstaat leren kennen, bijna alle verschillende onderdelen van Rijkswaterstaat hadden een belang in het programma waaraan ik werkte.’ Naast een interessante inkijk in een onbekende organisatie en een waardevolle uitbreiding van zijn cv, leverde deelname aan Trading Places een nog veel groter inzicht op: ‘Ik heb ondervonden dat ik mij met mijn ervaring binnen de gemeente Rotterdam heel goed staande kan houden in een hele andere organisatie. Zonder dat je het eigenlijk weet heb je zoveel bagage. Ik had geen verstand van data en informatie, maar wel van processen en mensen. En dan lukt het.’

2 jaar
Na zes maanden stelde Rijkswaterstaat aan Nils voor om de ruilperiode te verlengen om het complexe programma in goede banen te leiden. Uiteindelijk keerde Nils na een uitstap van twee jaar terug naar de gemeente Rotterdam.

Trading Places Rotterdam
Wat vindt Nils van het idee dat de gemeente Rotterdam nu een Trading Places aanbiedt waarbij leidinggevenden intern kunnen ruilen van functie? Nils: ‘Dit is de kans om de andere clusters van Rotterdam te leren kennen. Wat zijn de opgaven van deze clusters en hoe kun je met jouw kennis en ervaring hieraan een bijdrage leveren? Je leert de problemen en worstelingen van een ander cluster kennen en krijgt hier ook begrip voor. Wellicht kun je zelfs een oplossing bewerkstelligen. Hoe gaaf is dat!’ Voor Nils zat de leerervaring er vooral in dat hij in een totaal andere wereld een pittige managementklus moet uitvoeren. Dat principe blijft onveranderd. Nils: ‘Voor mij zijn de clusters Maatschappelijke Ontwikkeling en Werk & Inkomen bijvoorbeeld onbekend terrein.’

Nog een keer
Bij terugkeer naar de gemeente Rotterdam besloot Nils het managementvak los te laten en bewust weer terug te gaan naar de inhoud. Maar zegt Nils : ‘Als ik de kans zou krijgen opnieuw mee te doen aan een Rotterdams Trading Places, zou ik niet twijfelen en zou ik meteen weer meedoen Het is een geweldige ervaring om binnen een andere organisatie of andere cluster te mogen werken. Een ervaring die je nooit zal vergeten..’
Interviews deelnemers Trading Places