Nieuws!

Stage bij het Wijkteam: ‘Ik wilde echt ervaren wat er in het veld speelt.’

In juni 2020 publiceerde het Verwey-Jonker Instituut het rapport ‘Complexe problemen vragen om onorthodoxe oplossingen’ over de aanpak van huiselijk geweld in Rotterdam. Daarin werden aanbevelingen gedaan, zoals het op wijkniveau versterken van de netwerksamenwerking en het vergroten van de informatiedeling. De aanbevelingen maakten dat een aantal betrokken organisaties de krachten bundelden en samenwerken aan verbetering met een gefaseerd Actieprogramma.

Ga mee op Wisselstage!
Eén van de activiteiten van het Actieprogramma is het stageprogramma Wisselstage! Deze keer liepen professionals van maar liefst 25 verschillende organisaties uit de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid stage bij elkaar. Vaak een stage van één of twee dagen. Doel was vooral om van elkaars organisatie en elkaar te leren. Ivana van Dongen, beleidsmedewerker bij de Gemeente Rotterdam, liep stage bij wijkteammedewerker Nicole van Veen. Nicole op haar beurt liep stage bij Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond.

Lijntjes kunnen echt korter
Ivana van Dongen: ’Ik koos voor deze stage omdat ik echt eens wilde ervaren wat er in het veld speelt. Zelf ben ik bezig met beleidswerk waarin wijkteammedewerkers worden geadviseerd. Ik hoopte dus een beter beeld te krijgen van wat daar allemaal speelt. Dat doe ik vanuit de overtuiging dat je als beleidsmedewerker beter kunt functioneren wanneer je echt ziet wat er speelt bij slachtoffers van huiselijk geweld.’ Wijkteammedewerker Nicole van Veen ontving stagiair Ivana, maar ging zelf ook op Wisselstage! En wel bij samenwerkingspartner Veilig Thuis. Nicole: ‘Ja, ik wilde graag stage lopen bij Veilig Thuis. Ik ken hen omdat we aanmeldingen van hen krijgen die ik oppak. Met mijn stage wilde ik nagaan of kortere lijntjes de samenwerking verbeteren. Ik was vooral geïnteresseerd in het proces van aanmelden. Ook wilde ik onderwerpen bespreken zoals onderzoek en doorverwijzingen naar andere organisaties.’

Echte verhalen
Zowel Ivana als Nicole hebben tijdens hun stage antwoord gekregen op hun vragen. Ook werd het beeld dat ze op voorhand van hun stageplek hadden bijgesteld. Nicole over Veilig Thuis: ‘Ik heb tijdens de twee dagen een veel beter beeld gekregen van hun werkwijze: van aanmelding tot doorverwijzing en interventie.’ Maar heeft Wisselstage! ook een bijdrage geleverd aan de manier waarop ze naar het onderwerp kijken? Ivana: ‘Ik heb door mijn stage echt gezien wat er in de wijk speelt. Je hoort echte verhalen van mensen waardoor het onderwerp veel meer gaat leven. Dat is naar mijn idee heel erg belangrijk.’ Nicole: ‘Ik weet nu dat er meer huiselijk geweld plaatsvindt dan je denkt. Ik heb er ook meer begrip voor wanneer meldingen later binnenkomen. Ik weet nu dat Veilig Thuis de melding dan aan het screenen is.’


Contact leggen met zoveel mogelijk mensen
Zowel Ivana als Nicole vinden contact en samenwerking essentieel bij het aangaan van de problematiek. Ivana: ‘Zeker weten. Ik ben een voorstander van contact leggen met zoveel mogelijk mensen en partijen die betrokken zijn in het werkveld van huiselijk geweld. Zo krijg je een duidelijker beeld bij dit complexe onderwerp.’ Maar wat kan er in hun ogen nog beter? Nicole: ‘Veel meer bij elkaar gaan meekijken. Dus ook tussendoor contact opnemen met elkaar en gewoon een dagje met elkaar meelopen!’ Ivana: ‘Eens. Daarbij denk ik dat het heel goed is als beleid en uitvoering meer met elkaar samenwerken en dichter bij elkaar komen. Dit zal het werk efficiënter en gemakkelijker maken voor beide partijen.’

Interviews deelnemers Wisselstage!