Nieuws!

Ministerie van Justitie en Veiligheid richt eigen advieskantoor op. Doe je mee?

Professionals van het ministerie van Justitie en Veiligheid beginnen op 31 mei aan hun eigen Peer to Peer Advies. Buiten de gebaande paden jezelf ontwikkelen? We richten samen een eigen advieskantoor op! Met vraagstukken uit het J&V-werkveld.

Veiligheid
Uitdagingen op het terrein van veiligheid worden steeds groter. Dreiging kan vanuit veel verschillende kanten komen. Dat vraagt om een naadloze samenwerking tussen partijen die het veiligheidsdomein raken of daar midden inzitten. Natuurlijk werken die partijen nu ook al samen. Dat geldt in grote mate voor de kernpartijen zoals politie, justitie, NCTV en inlichtingendiensten die eigenlijk altijd betrokken zijn. Het aantal mogelijke incidenten is echter groot en divers. Hierdoor zijn heel veel organisaties betrokken. Bovendien zijn het niet altijd dezelfde partijen. Dat betekent een noodzaak om in wisselende coalities van organisaties, afhankelijk van de aard van het (mogelijke) incident, snel slagkracht te kunnen organiseren als dat nodig is. Dit vraagt om maatschappelijke oriëntatie, relaties met andere partijen in het veiligheidsdomein en het vermogen om coalities te vormen. Voor medewerkers van het ministerie van J&V betekent dit:
  • Externe gerichtheid. Wat zijn toekomstige J&V-thema’s? Zicht op relevante ontwikkelingen.
  • Netwerken. Hoe kunnen we beter gebruikmaken van de kennis en kunde van alle betrokken partijen?
  • Verbinden van organisaties en mensen voor zowel interne als externe samenwerking.


Inzet P2P-Advies
In het programma gaan deelnemers van verschillende J&V-onderdelen in duo's aan de slag met een adviesvraagstuk. Daarnaast volgen zij een begeleidend trainingsprogramma om ‘learning on the job’ te ondersteunen. De adviesvraagstukken zijn per definitie op een ander kennisgebied dan waarvoor de professionals zijn opgeleid en/of waarmee ze ervaring hebben. Zo ontstaat er een krachtige leeromgeving waarin deelnemers in de praktijk kunnen laten zien hoe goed ze zijn in bijvoorbeeld 'sturen zonder formele positie', 'adviseren & realiseren', 'samenwerken in netwerken'.

Adviesopdrachten in het J&V-werkveld
Speciaal voor J&V halen we actuele en organisatieopdrachten op bij bedrijven en instellingen met raakvlakken met het J&V-werkveld. J&V-professionals kiezen een vraagstuk dat hen aanspreekt en maken kennis met hun adviesbuddy. Door gezamenlijk de krachten te bundelen kunnen ze het werk beter verdelen, benutten ze elkaars kwaliteiten en komen ze tot betere oplossingen voor hun opdrachtgever! Via de adviestrajecten ontstaan er nieuwe verbindingen met het werkveld, terwijl deelnemers zich doorontwikkelen als moderne publieke professional.

Zelf deelnemen?
Het programma is bedoeld voor professionals van het ministerie van J&V, inclusief Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV), Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), Inspectie Justitie en Veiligheid, Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Aanmelden voor het programma kan via de JenV Academie. Meer informatie over het programma staat op J&V Connect en Leerportaal Rijk

Informatie over programma's