Nieuws!

Aanpak Huiselijk Geweld: Rotterdam zet opnieuw wisselstages in.

Doe mee aan Wisselstage! Huiselijk Geweld

Jouw inzet bij de aanpak van huiselijk geweld in de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid is van groot belang. Professionals bij jeugdbescherming, de politie, de wijkteams, Veilig Thuis, Slachtofferhulp, zorgaanbieders en vele andere betrokken organisaties… Iedereen levert zijn unieke bijdrage om al deze gezinnen te helpen. Maar hoe dan precies? Wat is hun rol en waarin verschilt die van jou? Deze kennis is belangrijk voor wederzijds begrip en om een netwerk met andere professionals op te bouwen, wat zorgt voor korte lijnen. Daarom organiseert de Huiselijk Geweld Leerwerkplaats de Wisselstage! Loop één of, als je dat wilt, meer dagen stage bij een ketenorganisatie naar keuze. Zo zorgen we voor een goede samenwerking die leidt tot betere hulp en ondersteuning voor de cliënt. 

‘Tijdens een overleg bij Veilig Thuis over de casuïstiek werd me veel duidelijk. Ik kreeg meer inzicht hoe Veilig Thuis een politiezorgformulier behandelt, niet alleen binnen hun eigen organisatie maar ook richting de betrokken partijen.’ 

Suzanne van Limbeek van de Politie deed eerder mee aan Wisselstage!

Programma in het kort 

Startbijeenkomst 16 en 17 februari 2023 
Je maakt online kennis met andere deelnemers. Je ontmoet waarschijnlijk ook degene met wie je Wisselstage! gaat doen. Van tevoren hebben jullie samen al afspraken gemaakt over de invulling van de stageperiode. We staan stil bij wat je uit jouw stage wilt halen en hoe wij hiervoor kunnen zorgen. Een deel van deze onlinebijeenkomst gaat over ‘communicatie’. Je leert hoe je jouw ervaringen tijdens het programma op zo’n manier kunt vastleggen dat het ook inspirerend is voor collega’s die niet deelnemen. 

Stageperiode 1: 20 februari t/m 24 februari 2023 
In deze periode loopt de helft van de deelnemers hun stage bij de andere helft van deelnemers. We gaan ervan uit dat de stage live plaats kan vinden, maar het is ook mogelijk dat sommige onderdelen ‘online’ worden gedaan. Het gaat om een periode van minimaal één dag. Welke dag of dagen dit zijn, stemmen jullie onderling af. 

Stageperiode 2: 6 t/m 10 maart 2023 
Nu zijn de rollen omgedraaid. Heb je de week hiervoor stage gelopen? Dan ben je nu aan de beurt om een deelnemer te ontvangen die stage komt lopen. 

Slotdag: 16 maart 2023 
In de week na de laatste stageperiode neem je deel aan het laatste onderdeel van het programma: de slotdag die door de Huiselijk Geweld Leerwerkplaats wordt georganiseerd. Deelnemers delen ervaringen uit hun stage en reguliere werk en verkennen de mogelijkheden om verder onderling contact te houden. Ook fungeren zij die dag als klankbordgroep op één of meer actuele issues rondom de aanpak van huiselijk geweld.

Aanmelden 
Wil je deelnemen? Bespreek dit met je leidinggevende. Dit is onder andere van belang vanwege de kosten. Na akkoord van je leidinggevende kun je je aanmelden voor het programma via info@thecuriousnetwork.nl. Dit kan t/m 12 januari 2023. Voor vragen over het programma kun je terecht bij Robin van Barneveld van The Curious Network (06-23507164 of info@thecuriousnetwork.nl). 

Deelnamekosten 
De kosten van Wisselstage! Huiselijk Geweld worden grotendeels gedragen door het Verandertraject Huiselijk Geweld Rotterdam. Organisaties die hun professionals laten deelnemen, betalen € 295 per deelnemer. Dit bedrag is btw-vrij. 

Informatie over programma's