Nieuws!

‘De vraag van Picnic was ingewikkeld, maar daardoor ook interessant.’

Otto van der Leest en Marloes van Zanten werken beide op de afdeling Publiekscontact en Advies van de gemeente Amersfoort. Als deelnemers van Peer to Peer Advies kozen zij er bewust voor om samen een adviesteam te vormen als extra impuls voor de onderlinge samenwerking. Marloes: ‘Aan het eind van het adviestraject leefden veel collega's met ons mee.’

Picnic
Communicatieadviseur Otto en data analist Marloes wilden per se de adviesvraag van Picnic oppakken. Otto: ‘Picnic is een jong en innovatief bedrijf met roots in Amersfoort. De vraag van Picnic was ingewikkeld, maar daardoor ook interessant.’ Voor Marloes sprak nog iets anders aan in de adviesopdracht ‘Het leek mij boeiend om te kunnen leren van ondernemer Michiel Muller.’

Leren in de praktijk
Marloes en Otto volgden twee jaar geleden een programma ‘Intern adviseren in een complexe omgeving’. Hierbij leerden zij adviseren aan de hand van casussen van collega’s: ‘Om iets meer uitgedaagd te worden, wilde ik graag leren adviseren bij een andere organisatie, over een onderwerp buiten mijn eigen expertise’, vertelt Marloes. Otto noemt de opzet van het Peer to Peer Advies programma: ‘Ik vind het uitvoeren van een opdracht in de praktijk een prettige manier van leren en mezelf te ontwikkelen. Peer to Peer Advies ligt mij dus als leervorm.’

Cao online supermarkt
De adviesvraag van Picnic ging over een voor het bedrijf strategisch onderwerp: de cao. Vlak voor de start van het P2P-programma verklaarde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de cao die geldt voor de fysieke supermarktbedrijven algemeen verbindend. Doordat de werkingssfeer van de cao vlak daarvoor was aangepast, suggereerden vakbonden dat ook Picnic onder de cao zou moeten vallen. Volgens Picnic en andere e-commercespelers ligt dat anders. Zij hebben namelijk een ander business model en geen fysieke winkels. In plaats van vakkenvullende scholieren heeft Picnic veel volwassen chauffeurs in dienst die op vaste tijden in je straat langskomen met hun elektrische bezorgwagens. Picnic pleit dat daarom ook een andere cao zou moeten gelden, namelijk de e-commerce cao

Hoe nu verder? Picnic had behoefte aan een eerlijke spiegel en advies over hoe Picnic de overheid bewust kan maken van de speciale kenmerken van de e-commercesector en wat dit vraagt van een cao. Na een intakegesprek waarin zij nog wel de opdracht moesten ‘binnenhalen’ startte hiermee het adviestraject voor het Amersfoortse adviesduo.

Opbrengsten
Op de vraag wat nu een belangrijk moment was in het adviestraject antwoordt Otto dat het best nog ‘een hele uitdaging was om een aanpak te bedenken waarmee Picnic echt geholpen zou zijn. Marloes en ik besloten daarom om verschillende scenario’s uit te werken zodat Picnic keuzes kon maken. Marloes daarover: ‘Het moment dat we voor onszelf helder hadden wat realistisch en waardevol was om op te leveren als eindproduct gaf rust en focus.‘

Otto en Marloes rondden het adviestraject precies af binnen de gestelde doorlooptijd van 4 maanden. Wat waren voor hen de opbrengsten van het programma? Otto: Ik vond het spannend om aan een ingewikkeld vraagstuk te werken waarvan ik vooraf niet wist hoe het zou verlopen. Daarom hebben Marloes en ik iedere stap in het adviesproces goed nabesproken. Het stil staan en reflecteren is heel waardevol en ik pas dit nu vaker toe in mijn eigen werk.’ Marloes: ervaarde dat in de vier maanden ‘Er komt een punt dat je gewoon aan de slag moet met de kennis die je op dat moment hebt. Als data analist richt ik me op statistische analyse. Wat ik geleerd heb van Otto is dat ook luisteren naar je onderbuikgevoel waardevol kan zijn in een adviestraject. Hoewel je geen aannames mag doen op gevoel, zit je vaak in de goede denkrichting.'

Tips nieuwe deelnemers
Tijdens het programma hadden Otto en Marloes veel contact met andere deelnemers die aan andere adviesopdrachten werkten. Ook voor hen leverde het programma veel op. Otto wil daarom nog iets meegeven aan deelnemers die het programma nog gaan volgen: ‘Het maakt eigenlijk niet uit met wat voor opdracht of vraagstuk je aan de slag gaat. Iedere vraag heeft zijn eigen uitdaging en ieder vraagstuk stelt je in staat om te leren.’ Marloes sluit zich daarbij aan: ‘Laat je niet afschrikken door het feit dat je geen expert bent en kies juist voor een opdracht buiten je comfortzone.’
Interviews deelnemers Peer to Peer Advies