Nieuws!

‘Vanaf de intake was ik nog geen anderhalve maand later sectormanager a.i. Bodem & Groen bij de provincie Noord-Holland en staflid van een gedeputeerde.’

Kijken en Koken
Het leek Arnold van Kampen, leidinggevende bij het Ingenieursbureau, gewoon uitdagend om bij een geheel andere organisatie als interimmer aan de slag te mogen: in de keuken kijken én koken. 'Zo’n kans krijg je niet vaak. Ik werd destijds binnen Stadsontwikkeling benaderd om deel te nemen met een wel zeer korte bedenktijd. Daarna was ik vanaf intake nog geen anderhalve maand later sectormanager a.i. Bodem & Groen bij de provincie Noord-Holland en staflid van een gedeputeerde’, vertelt Arnold. Bijzonder was dat Arnold een driehoeksruil heeft gedaan: zijn collega-deelnemer van de provincie ging naar Rijkswaterstaat en het afdelingshoofd van Rijkswaterstaat  nam zijn plek bij de gemeente Rotterdam in. Het matchingsproces tijdens de startbijeenkomst is Arnold goed bevallen. 'We werden niet gekoppeld, maar alle deelnemers waren zelf aan zet en het kwam voor mijn gevoel heel spontaan tot stand’. 

Nieuwe leidinggevende
Terwijl Arnold op het provinciehuis in Haarlem werkte, hadden de medewerkers bij het Ingenieursbureau ook te maken met een andere leidinggevenden. Hoe ging dat? Van collega-managers heb ik teruggekregen dat ze vooral de frisse blik en de initiatieven van mijn vervanger van Rijkswaterstaat konden waarderen. De samenwerking is goed verlopen. Van mijn medewerkers heb ik ook overwegend positieve reacties ontvangen. Niettemin blijft het een periode van aan elkaar wennen: het heeft hier en daar ook geschuurd.'

Aardbevingsschade Groningen
Met de managementruil kwam Arnold in een compleet andere context te werken Je komt opeens op plekken die normaal heel ver van je af staan. Zo ging Arnold als lid van het managementteam van de directie Beheer & Uitvoering ook twee dagen op werkbezoek bij de provincie Groningen. 'Tijdens de gesprekken met collega’s daar kwam de schrijnende situatie van zoveel schade aan woningen en gebouwen als gevolg van gaswinning wel echt binnen.’  

Kijken, vragen, luisteren, doorzien, handelen, reflecteren en leren
Wat vindt Arnold anderhalf jaar na Trading Places over wat het programma hem heeft opgeleverd? ‘Als leidinggevende ben ik zeker gegroeid. Ik kwam in een nieuwe situatie en omgeving terecht waarbij ik zonder vooringenomenheid, zo waardevrij mogelijk aan de klus begon. Aan inhoudelijke kennis en je bestaande netwerk heb je dan niet zoveel. Het komt dus vooral aan op je vaardigheden. Veel kijken, vragen, luisteren, doorzien, handelen, reflecteren en leren. Een inwerkperiode heb ik eigenlijk amper gekend: van meet af aan was het hands on aan de slag. Dat voelde professioneel als interimmer. Parallel nam ik deel aan de bijeenkomsten die The Curious Network voor de deelnemers organiseert en begeleidt. Dat maakt het compleet: deelnemers delen hun ervaringen en je geeft en ontvangt feedback. Al met al heeft Trading Places mij het vertrouwen gegeven dat ik vrij snel in een heel ander type organisatie proactief en op niveau kan leidinggeven.’

Eddie Murphy
Voor andere leidinggevenden van de gemeente Rotterdam wil Arnold nog wel iets kwijt. 'Trading Places is gewoon een mooi concept. Het programma draagt ook indirect bij aan het bouwen van netwerken tussen deelnemende organisaties. Als je meedoet geniet en leer ervan, maar wees ook kritisch op jezelf. Oordeel niet te snel. Het is mooi als je tijdens je interim-periode niet alleen de tent “stationair” draaiende hebt weten te houden, maar ook van toegevoegde waarde bent geweest voor de organisatie en je mensen. ‘ Over één ding maakt Arnold zich wel zorgen: 'Ik vraag mij wel af of alle deelnemers bekend zijn met de Eddie Murphy film waar de naam van het programma aan is ontleend., haha.' 

Interviews deelnemers Trading Places