Nieuws!

Hoe kan je een geniale uitvinding verder helpen?

Petra Irani, teamleider bij de gemeente Rotterdam, en Marlies Rijnbergen, beleidsadviseur bij de Raad voor de Rechtspraak, raakten als adviseurs van Peer to Peer Advies betrokken bij superinnovator Asbeter. Deze start up uit Spijkenisse heeft een methode ontwikkeld om alleen met water en energie grote hoeveelheden asbestcement volledig onschadelijk te maken. Deze innovatie levert ook nog eens zeer bruikbare grondstoffen voor de industrie op, van cement en beton tot verf en katalysedragers.

Geniale uitvinding
De innovatie van Asbeter is zo milieuvriendelijk en grootschalig toepasbaar dat daarmee het wettelijke stortverbod op asbest opgeheven kan worden. Voor het zover is, moet eerst de AC Minerals flagship plant opgeleverd zijn. Deze fabriek wordt nu ontwikkeld en kan vanaf 2025 operationeel zijn. Bij een stortverbod hoort ook een logistiek proces waarin de aanvoer van asbesthoudend materiaal door particulieren en bedrijven op een veilige manier is geregeld. Asbeter ziet graag dat de overheid zich veel meer eigenaar toont voor een goed logistiek proces rondom de asbestverwerking na de inwerkingtreding van het stortverbod. De vraag is hoe Asbeter dit het beste kan aanpakken.

Maatschappelijk belang
Waarom kozen Petra en Marlies voor de adviesopdracht van Asbeter? Marlies: ‘Ik had een voorkeur voor een opdrachtgever met een goed doel of een maatschappelijk belang. Dat was in deze opdracht heel duidelijk aanwezig. De organisatie zit nog in de opstartfase, het leek me interessant om te ervaren hoe dat gaat en waar een organisatie tegenaan loopt.’. Petra: sloeg ook meteen aan op de maatschappelijke relevante doorbraak die Asbeter wil realiseren. Petra: ‘Ik wilde als adviseur graag een bijdrage leveren aan de transitie van een geniale uitvinding van de pilot- naar de realisatiefase.’

Geen kennis, toch waarde
Bij Peer to Peer Advies stap je bewust uit je comfortzone. Inhoudelijk waren Marlies en Petra niet thuis op het werkterrein van Asbeter. Marlies wilde ervaren hoe het is om zonder dat ze kon terugvallen op haar interne netwerk en inhoudelijke kennis als adviseur van waarde te zijn. Marlies: ‘Voor mij was een belangrijk moment in het adviestraject dan ook toen we beseften dat we echt iets konden bieden aan onze opdrachtgever.’ Petra: ‘Inhoudelijk waren we helemaal niet thuis in de core-business van de organisatie, toch konden we echt iets toevoegen wat van grotere waarde was. Zonder dat we een concrete oplossing voor het probleem hadden.’

Goede ideeën stranden
Deelname aan Peer to Peer Advies betekende ook dat Marlies en Petra in het perspectief van een andere organisatie stapten. Wat hebben zij daarvan geleerd? Marlies: ’In een rol van externe adviseur neem je meer afstand. Zo kregen we ook een spiegel voorgehouden die toont wat voor black box de overheid kan zijn. Waar ik kan zal ik mijn bijdrage leveren om de overheid toegankelijker te maken.’ Ook Petra had deze ervaring: ‘Ik heb geleerd hoe complex de overheid voor een buitenstaander kan zijn, hoeveel regels en hoeveel paden je moet bewandelen om iets te bereiken. Het slagen van een goed initiatief lijkt soms ook samen te hangen met of je de juiste personen kan vinden. Het kan in theorie gebeuren dat hele goede ideeën stranden door dit complexe systeem.’

Geleerd
Inmiddels hebben Petra en Marlies het programma afgerond. Beiden hebben veel aan elkaar gehad tijdens het adviestraject. Zo bouwden zij bewust momenten in om elkaar kwaliteiten te leren kennen en met elkaar te sparren over inzichten en aanpak. Petra: ‘Alleen had ik echt niet zo’n kwalitatief traject kunnen neerzetten.’ Voor Marlies was de belangrijkste opbrengst de ervaring dat het loont om afstand te nemen en dan eens te zien wat de volgende stap moet zijn. Zeker in het begin is langzaamaan doen heel nuttig in plaats van in de reflex te schieten om haast te willen maken. Marlies: ‘Daar durf ik nu meer op te vertrouwen.’ Voor Petra was het belangrijk om te ervaren dat ze ook uit de voeten kan op andere expertisegebieden dan het sociaal werkdomein, haar eigen werkveld. ‘Ik ben daarover meer zeker geworden.’ Ga je zelf deelnemen aan Peer to Peer Advies dan heeft Marlies nog een tip: ‘Ga er open in, benut de groep: het sparren en delen van je ervaringen draagt heel erg bij aan je eigen leren.’
Interviews deelnemers Peer to Peer Advies